VIERINGEN

Vieringen & Groepsactiviteiten

Vier keer per jaar zijn er vieringen. Er wordt door twee groepen een voorstelling voor de andere kinderen verzorgd. Ouders (en opa's en oma's)  zijn van harte welkom. De vieringen kondigen we aan op de Tiggeltjes. 

Een aantal keren per jaar vinden vieringen plaats. Dan verzorgen twee groepen een voorstelling voor de andere groepen. Alle groepen komen zo in de loop van het jaar aan de beurt.

Vieringen 2023-2024

Groep    7                      vrijdag 17 november 2023
Onderbouw                   woensdag 14 februari 2024
Groepen 3 en 4             vrijdag 21 juni 2024
Groepen 5 en 6             woensdag 24 april 2024      

Groep 8 heeft als viering de musical aan het eind van het jaar op donderdag 11 juli 2024.

Andere feesten die we samen vieren zijn: Sint Maarten, het Sinterklaas, Kerst, Pasen en natuurlijk het Laatste Schooldag-feest met de traditionele pannenkoekenmaaltijd. Bij een aantal feesten is er contact met De Twaalf Hoven; voor de bewoners een feest. Ook voor onze kinderen en het is tevens een leuk uitje waar ze nieuwe ervaringen opdoen.

Ook voor de verjaardagen van de kinderen is er aandacht.  Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Dat mag in de klas en als ze dat willen, mogen ze ook de klassen van hun bouw (1-2,   3-4-5  en  6-7-8) rond om de meesters en juffen te trakteren. De jarige mag dan twee andere kinderen meenemen. Voor de groepen 1 tot en met 5 geldt, dat de jarige één kind zelf mag kiezen en het andere kind geloot wordt. Hiermee is er keuze voor de jarige en tevens wordt er voorkomen dat steeds dezelfde kinderen mee gaan. Ieder kind kan op deze manier in ieder geval één keer mee. Om teleurstelling te voorkomen bij kinderen die niet voor feestjes worden gevraagd, verzoeken wij ouders geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes bij school te verspreiden.

Groepsactiviteiten     

Een school is meer dan taal, lezen en rekenen. Daarom organiseren ook andere activiteiten. Dat geeft veel plezier en ook daar leren ze weer van.  

Stoetbomen voor groep 3

In groep 3 krijgen de kinderen de eerste schooldag een stoetboom. Een versierde tak met broodjes (stoet), wat lekkers en een klein cadeautje. Een eeuwenoude traditie o.a. in Groningen. Het begin van een nieuwe stap in het leven van het kind. De stoetbomen worden uitgereikt door de  "bovenmeester" en de kinderen gaan op in optocht over het plein en worden toegezongen door de andere kinderen. Zie voor meer informatie over stoetbomen:  http://www.bakkerijmuseum.nl/kalwiblo/index.php?t=3&h=8

Voorleeswedstrijd

Ieder jaar doen we mee aan de landelijke voorleeswedstrijd. Hiervoor selecteren we d.m.v. voorleeswedstrijden kandidaten uit groep 7 en 8. In een leeswedstrijd strijden deze kandidaten om de voorleestitel. De winnaar gaat met supporters naar een provinciale wedstrijd. In de jury zitten oud-leerkrachten van de Tiggeldobbe en de voorleeskampioen van vorig jaar. 

Project

Ieder voorjaar hebben we een project met een thema. In die week vervalt een deel de gewone lessen.  Dan zijn er (gast-)lessen, workshops, optredens, uitstapjes en excursies. Op de donderdagmiddag worden de resultaten aan de ouders gepresenteerd. Het project wordt ondersteund door de Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe.

Boekenmarkt

Op de vrijdagmiddag voor de herfstvakantie houden we in het kader van de kinderboekenweek, onze tweedehands boekenmarkt. Veel kinderen hebben thuis boeken die niet meer bij hun leeftijd passen. De kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen deze boeken verkopen. Ook de leerlingen van groep 1 tot en met 4, hun ouders en andere belangstellenden mogen op school komen om boeken te kopen. Na afloop van de boekenmarkt vindt het boekenbal (disco) plaats.

Sint Maarten en Sinterklaas

Voor 11 november maken de leerlingen een lampion. De groepen 1 en 2 houden ook een lampionoptocht naar De Twaalf Hoven. Daar zingen ze voor de bewoners Sint Maartenliedjes.Gelukkig maakt Sinterklaas ieder jaar tijd om ons te bezoeken. Na de vaak verrassende aankomst en ontvangst bezoeken Sint en Pieten de kinderen van groep 1 tot en met 4. De oudere kinderen hebben eerder lootjes getrokken en vieren het feest met surprises en gedichten.

Kerst en Pasen

Kerst vieren we voor de kerstvakantie.  De kinderen zingen op het schoolplein. Na het zingen is er voor de kinderen een kerstbuffet in de klas. Deze feestelijke maaltijd wordt door alle ouders klaargemaakt! Tijdens het kinderbuffet kunnen de ouders genieten van koffie, thee, glühwein en hapjes.In iedere groep worden er rond Pasen paasactiviteiten gehouden. De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan neutenschaiten.

Sport

Op sportgebied doen we mee aan voetbalwedstrijden en clinics van diverse sporten. In de winter vindt het jaarlijkse Schoolfutsaltoernooi plaats met teams voor jongens en meisje uit de groepen 7 en 8. In april is er het schoolvoetbaltoernooi op het veld. Hier doen vrijwel alle leerlingen van groep 7 en 8 aan mee. In mei houden de Winsumer basisscholen hun gezamenlijke sportdag voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8. 

Cultuur

We werken vanuit ons Cultuureducatieplan en organiseren allerlei activiteiten. Om het jaar bezoeken de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 bijv. een concert van het Noord Nederlands Orkest. Ook gaan leerlingen naar voorstellingen, tentoonstellingen en musea. Daarnaast zijn er voorstellingen, tentoonstellingen en gastlessen op school. De  Culturele Vrienden  van de Tiggeldobbe dragen hun steentje bij op cultuur op onze school te versterken.

In actie voor anderen

Scholen worden door allerlei organisaties benaderd om mee te doen aan (liefdadigheids-) acties. We maken daarin veelal in overleg met de leerlingenraad keuzes in. Er zijn een paar vaste acties die we steunen.

Schoolreizen

De kleuters en de kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 hebben een eendaagse schoolreis. Groep 7 gaat 3 dagen naar Schiermonnikoog en groep 8 gaat traditiegetrouw op meerdaagse werkweek naar Ameland.

Laatste schooldag

Op de laatste schooldag hebben we een vossenjacht. Traditiegetrouw sluiten we af met een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd op het plein.