SCHOOLTIJDEN

Regeling school- en vakantietijden

De groepen 1 t/m 4 moeten in totaal 3520 uur naar school, in de groepen 5 t/m 8 is dat minimaal 4000 uur. Leerlingen mogen niet langer dan 5,5 uur per dag naar school.

 

Schooltijden        Groep 1 t/m 3                    Groep 4 t/m 8

 

Maandag                 8.25 -14.15 uur             8.25 -14.15 uur

                                

Dinsdag                   8.25 -14.15 uur             8.25 -14.15 uur

                                

Woensdag               8.25 -14.15 uur             8.25 -14.15 uur

 

Donderdag              8.25 -14.15 uur             8.25 -14.15 uur

                                

Vrijdag                     8.25 -12.00 uur             8.25 -14.15 uur


De leerlingen mogen ’s morgens vanaf 8.10 uur naar binnen.In overleg met de leerkracht mogen de jongste kleuters op vrijdag ook thuisblijven voor een bepaald periode.  Dit is soms fijn vanwege vermoeidheid of gewenning.