PEDAGOGISCH KLIMAAT

Ieder kind gaat met plezier naar school.....

Dé voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is veiligheid. Kinderen moeten zich thuis voelen.  We benaderen kinderen zo, dat hun zelfvertrouwen wordt gestimuleerd.

Bovenal vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en een fijne schooltijd hebben.    

Afspraken op school
Het is belangrijk afspraken te hebben over hoe we met elkaar en de omgeving omgaan. We hebben geen lijst met regels. Dat werkt niet. We willen dat kinderen eigenaar worden/zijn van afspraken. Daarom maken we die afspraken samen met hen. Daarmee krijgen kinderen ook een stuk eigen verantwoordelijkheid.  De basis van onze schoolregels (de kapstokregels) zijn de volgende:

  • We zorgen voor elkaar
  • We gaan respectvol met elkaar om
  • We gaan respectvol met spullen en onze omgeving om

Dit is geen strak keurslijf. De kinderen leren binnen deze regels op eigen wijze functioneren. Als ze zich niet aan afspraken houden, wordt daarover met hen gesproken. Ook per groep worden afspraken gemaakt. Zo worden kinderen eigenaar en werken ze samen aan een klimaat van veiligheid. Dit helpt om pestgedrag te voorkomen. Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar samen gemaakt en opgehangen. Ze maken deel uit van het anti-pestprotocol. In alle groepen werken we daarnaast nog met het programma Kleur.

Soms komt het voor dat het groepsklimaat, ondanks de inzet van kinderen en leerkracht, niet optimaal is. Op zo'n moment kan een groep evt. een cursus  Rots en Water  gaan doen.  In ons team is een Rots en Water-trainer. 

Sociale veiligheid Pedagogisch klimaat
Burgerschap is ons beleidsdocument. Hierin beschrijven we o.a. dat we het belangrijk vinden dat kinderen leren van hun gedrag en fouten mogen maken. Ook het weerbaar worden van kinderen is belangrijk.  

We hebben hoge (haalbare) verwachtingen van kinderen en hun werk. Voor kinderen, bij wie de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht wordt, is er extra extra ondersteuning. We willen onderwijs bieden dat past bij het kind een aansluiten op de behoefte. Zie ook: www.passendonderwijsgroningen.nl  . Voor kinderen die meer kunnen is er een plusgroep.Als je jouw kind hoort praten over niet naar school willen, is dat een belangrijk signaal. Wij gaan er van uit dat je contact opneemt met de leerkracht, zodat we samen kunnen kijken waar de schoen wringt.