GOUDEN GROEP

VANAF JANUARI 2024 STARTEN WIJ BINNEN GOUD ONDERWIJS MET DE 'GOUDEN' GROEP!

Onderwijs-observatiegroep De Gouden Groep


Op één locatie in Het Hogeland wordt onderwijs-observatie expertise ontwikkeld. Onder een onderwijs-observatiegroep verstaan wij een plek,  regio-nabij, voor het jonge kind waarvan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften nog onvoldoende duidelijk zijn, waar meer zicht komt op deze behoeften en waar het vaardigheden leert om voldoende toegerust terug te stromen naar de reguliere school of een andere meer passende setting zoals speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

Doelgroep

Jonge kinderen, tussen 4 en 7 jaar, waarbij de ontwikkeling aantoonbaar vertraagd verloopt, die nog onvoldoende toegerust zijn voor volledig onderwijs en/of waarbij nog onduidelijk is welke onderwijsbehoeften er zijn, komen in aanmerking voor de onderwijs-observatiegroep. Het betreft hier kinderen waarvan nog onduidelijk is waar zij het beste onderwijs kunnen genieten. Binnen de groep zal de focus liggen op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs, maar er zal ook aandacht zijn voor de ondersteuningsbehoeften van het kind in de thuissituatie. Ook ouders kunnen hulpvragen hebben.

Doel

Een observatieperiode in deze groep heeft tot doel dat handelingsgericht duidelijk wordt:

-        welke specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoeften het kind heeft, met andere woorden: welke didactische en pedagogische aanpak en basishouding (van leerkracht en ouders) passend zijn bij het kind

-        binnen welke onderwijsvorm de onderwijsondersteuning die het kind nodig heeft, geboden kan worden.

Nevendoelstellingen zijn:

-        dat het kind voldoende is toegerust voor een volledige vorm van (passend) onderwijs

-        dat vanuit de onderwijs-observatiegroep kennis en begeleiding  over de didactische en pedagogische aanpak meegaat naar de reguliere school waar het kind wordt teruggeplaatst, zodat de expertise op de scholen in de regio wordt vergroot.

 

TEAM GOUDEN GROEP

Annemieke Reker

Gouden Groep leerkracht

Meer info

Madeleine Latour

Gouden Groep leerkracht

Meer info

Monique Postma

Groep geel

Meer info

Joke Bloem

IB-er / Orthopedagoog

Meer info