Welkom op obs Tiggeldobbe!

Waar plek is voor ieder kind.
Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak, breed ontwikkelen.
Wij geven onderwijs voor de toekomst.