CULTURELE VRIENDEN VAN DE TIGGELDOBBE

Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe

Doelstelling

Een van de dingen die de Tiggeldobbe tot een fijne school maakt, is de aandacht voor cultuur. Zo is er ieder jaar de projectweek. Ook heeft elke groep zijn vaste culturele uitstapjes naar o.a. de bibliotheek, het Openlucht- wen Wierdenlandmuseum en het Noord-Nederlands Orkest. En dan zijn er activiteiten waarin ons culturele erfgoed centraal staat. Een overzicht van wat er aan cultuureducatie wordt gedaan vindt u  in het cultuureducatie plan van de school.

De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe helpt om het cultuuronderwijs in stand te houden. Vrienden maken het mogelijkDe bezuinigingen in het onderwijs zorgden ervoor dat de Tiggeldobbe als school zich met name nog op haar kerntaak, het geven van onderwijs, kon richten. De extra zaken op het gebied van kunst en cultuur, zoals de projectweek, dreigden af te vallen: er was daar onvoldoende geld voor. Mede daarom werd de  Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe opgericht om extra geld te generen waarmee de school die dingen kon blijven organiseren. Zo konden er ook nog extra activiteiten worden georganiseerd. Dat geld wordt opgebracht met verschillende acties, door sponsors, maar vooral ook door onze Vrienden. Mede door deze inzet kan de school nu extra voorstellingen, workshops en andere culturele activiteiten ontplooien.  

Vrienden worden?

De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het rabobanknummer is: NL95 RABO 0172 9155 89 t.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe.

Vrienden worden?

Vanaf €15,- per jaar (meer mag ook) bent u al Culturele Vriend. Een eenmalige donatie is ook mogelijk. Met uw bijdrage geeft u het cultuuronderwijs op de Tiggeldobbe en daarmee voor de kinderen de ruimte die het verdient. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: